400x280-b13-20

متفاوت‌ترین و واقعی‌ترین لحظات را در این وبینار میتوانید تجربه کنید. لیستی از راه‌ها و انتخاب‌های دقیق برای حرکت در مسیر موفقیت در ایران

  • تاریخ وبینار:  یکشنبه ۱۳ بهمن
  • ساعت: 20 الی ۲۱:۳۰
  • تعداد چک‌لیست عملی: ۲۴ مورد
  • مبلغ وبینار: ۹۰ هزارتومان برای مدتی رایگان

از طریق فرم زیر، همین الآن ثبت نام نمایید: