hamyar logo hamyar text

مدرسان پذیرفته شده در موسسه‌ی آموزشی همیارآکادمی با توجه به معیارهایی نظیر تعداد ساعت های آموزشی، تعداد برگزاری دوره، فعالیت های حرفه ای آموزشی و … انتخاب میشوند. در واقع ما هر استادی را انتخاب نمیکنیم و بابت پذیرفته‌شدن هر فرد چندین نفر‌ساعت صرف میگردد تا هم از لحاظ فنی و هم کیفی با استاندارهای همیارآکادمی همخوانی داشته‌باشند و سپس از اساتید دعوت به همکاری در مجموعه‌ مینماییم. 

[show_teacher teacher_id=’29347′] [show_teacher teacher_id=’29349′] [show_teacher teacher_id=’29494′] [show_teacher teacher_id=’29496′] [show_teacher teacher_id=’29350′] [show_teacher teacher_id=’29445′] [show_teacher teacher_id=’29387′] [show_teacher teacher_id=’29501′] [show_teacher teacher_id=’29408′] [show_teacher teacher_id=’29407′]

شما هم به جمع اساتید همیارآکادمی بپیوندید

×

شماره خود را وارد کنید

بعد از وارد کردن شماره کدی که به خط شما ارسال می‌شود را وارد کنید

یا
ورود با ایمیل ورود با جیمیل
login
شماره خود را وارد کنید

بعد از وارد کردن شماره کدی که به خط شما ارسال می شود را وارد کنید

login
کد ارسال شده را وارد کنید
به ارسال شد. edit تغییر شماره