کسب و کار

استارت آپ

دوره جامع آپ استارت آپ ، ۰ تا ۱۰۰ آموزش استارتاپ

آموزش باید و نبایدهای راه‌اندازی استارتاپ، مسائل حقوقی، جذب سرمایه و رسیدن به درآمدزایی توسط مدیر برنامه شتابدهنده نوین‌تک